Razbor |
15250
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15250,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

O nama…

Tvrtku gradimo od 2005. na uvjerenju da su kvaliteta i stručni integritet ključ uspjeha, kako našeg, tako i naših klijenata.

Razbor je od 2017. sastavni dio Sense grupe, u okviru koje nastavljamo podržavati razvoj institucija i projekata u javnom sektoru. 

STRATEŠKO I OPERATIVNO PLANIRANJE PROGRAMA

Pružamo stručnu podršku klijentima u izradi strateških i operativnih programa sektorskog, regionalnog i lokalnog obuhvata, kao i strategija organizacijskog i institucionalnog razvoja. Pristup temeljimo na učinkovitom uključivanju relevantnih dionika, tj. na kvalitetnoj organizaciji participativnog planiranja kao pretpostavci uspjeha u provedbi.

PROVEDBA PROJEKTA

Klijente podupiremo u vođenju projekata prateći ih u svim elementima provedbe. Razbor klijentima pruža uslugu stalnog voditelja/ice projekta, koji prati provedbu projekta od pripreme ugovora do zatvaranja, na raspolaganju je klijentima za sva operativna, administrativna i financijska pitanja i detaljno je upoznat sa svim okolnostima projekta.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNOG SEKTORA

Sveobuhvatnim pristupom pomažemo institucijama javnog sektora unaprijediti poslovne procese, stvoriti vrijednost na promjenama i iskoristiti prednosti koje donose digitalne tehnologije. U suradnji s gradovima razvijamo Smart City strategije koje će strukturirano i utemeljeno na stvarnim potrebama definirati put digitalne transformacije lokalnih zajednica.

EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA

Pružamo uslugu vanjske neovisne evaluacije projekata i programa. Usluga podrazumijeva sveobuhvatnu i detaljnu analizu projekta ili programa s ciljem da se analizira uspješnost njegove provedbe i planiranje daljnjih investicija i aktivnosti. Pritom se utvrđuje utjecaj projektnih rezultata na ciljanu grupu s fokusom na procjenu uspjeha aktivnosti te dugoročnog postizanja ciljeva.

PRIPREMA PROJEKTA I IDENTIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA

Pripremamo projekte klijenata za različite izvore financiranja i podupiremo ih u potrazi za financiranjem. Temeljimo pristup na bogatom iskustvu rada s europskim pretpristupnim, strukturnim i investicijskim fondovima. S klijentima razrađujemo projektnu ideju te pripremamo kompletnu projektnu dokumentaciju sukladno uvjetima financiranja.

EDUKACIJA

Razbor priprema i provodi edukacije po mjeri i potrebama klijenata. Ovisno o veličini grupe i temi, edukacije održavaju jedan ili više predavača/čica.
Edukacije najčešće podrazumijevaju kombinaciju predavanja i praktičnog rada te interakcije sa sudionicima.

Iz široke baze klijenata, izdvajamo neke:

EU Projekti

Razbor započinje provedbu EU projekta!

Tvrtka Razbor d.o.o. je 15.10.2018. godine započela s provedbom EU projekta pod nazivom Povećanje konkurentnosti digitalnog savjetovanja tvrtke Razbor primjenom mrežnih marketinških rješenja. Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Specifičan cilj projekta, odnosno njegova svrha jest ojačati tržišnu poziciju te povećati konkurentnost tvrtke Razbor u pružanju usluga digitalnog savjetovanja primjenom mrežnih marketinških rješenja. Središnja aktivnost projekta  obuhvaća izradu poslovne web stranice pod nazivom digitalni-indeks.hr koja će služiti kao središnje mjesto za sve teme povezane sa uslugama digitalnog savjetovanja koje pruža tvrtka te glavni kanal marketinga i prodaje spomenutih usluga. Uz opisanu središnju aktivnost, predmetni projekt će uključivati i aktivnost promidžbe i vidljivosti te aktivnost upravljanja i administracije.

Nositelj projekta:

Razbor d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:

130.000,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja:

91.000,00 HRK

Razdoblje provedbe:

15.10.2018. – 15.10.2019.

Očekivani rezultati projekta su izrađena nova web stranica, www.digitalni-indeks.hr, povećana vidljivost usluga digitalnog savjetovanja tvrtke te olakšan pristup novim klijentima tvrtke uz učinkovito upravljanje projektom. Provedba projektnih aktivnosti imat će za posljedicu postizanje rezultata projekta: R1: Ojačana tržišna pozicija i povećana konkurentnost tvrtke Razbor u pružanju usluga digitalnog savjetovanja putem izrade nove, specijalizirane web stranice.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

Kontakt osoba:

Andrijana Parić, andrijana.paric@razbor.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Razbor d.o.o.

Kontaktirajte nas

tel/fax: +385 1 4813 314

info@razbor.hr

Ul. Frane Petrića 4, 10000, Zagreb